• +48 502 21 31 22

Wydarzenia

Szkolenie dla biur rachunkowych: Obowiązki wynikające z ustawy o AML

To wydarzenie już się skończyło.

Wydarzenie organizowane przez:

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE

Firma działa w branżach:
Stowarzyszenia, kluby i związki

Szkolenie dla biur rachunkowych: Obowiązki wynikające z ustawy o AML

Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana, obowiązki wynikające z ustawy o AML

Na skutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) od 31.07.2021 roku wszystkie biura rachunkowe stały się instytucją obowiązaną.

Do tej pory do tzw. instytucji obowiązanych należeli m.in. biegli rewidenci, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi. Od 1 sierpnia 2021 r. dołączyły do nich osoby świadczące usługi sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

W konsekwencji zmian, biura rachunkowe będą musiały wypełnić szereg szczegółowych obowiązków, w tym będą zobowiązane do wdrożenia procedur wewnętrznych, które pomogą zidentyfikować klienta, ustalić beneficjenta rzeczywistego, analizować transakcje zawarte przez klientów, a w przypadku transakcji podejrzanych, zaraportować ją do GIIF.

Brak procedur może spowodować nałożenie na biuro rachunkowe różnego rodzaju sankcji, w tym sankcji administracyjnych, pieniężnych (do 1.000.000,00 eur) oraz karnych (kara grzywny i/lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.).


Program szkolenia

 1. Ustawa o AML:
 • ogólna charakterystyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • kluczowe pojęcia związane z praniem pieniędzy.
 1. Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana.
 2. Nowe obowiązki kadry zarządzającej w biurze rachunkowym z zakresu AML:
 • ocena ryzyka,
 • środki bezpieczeństwa finansowego,
 • zasady szkolenia pracowników,
 • zasady zgłaszania nieprawidłowości.
 1. AML, a RODO.
 2. Wewnętrzna procedura AML:
 • wymogi dotyczące wewnętrznej procedury,
 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedur,
 • procedura KYC;
 • elementy procedury.
 1. Raportowanie do GIIF
 • transakcje, które należy raportować,
 • zawiadomienia o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy.
 1. Sankcje (kary administracyjne i pieniężne, odpowiedzialność karna.

Prowadzący szkolenie: 

Tarcza 2.0 - jej zapisy, możliwości i ograniczenia analizuje radca prawny, materiały prasowe

Martyna Michta

Radca prawny/ właściciel kancelarii KRPM Legal (www.krpmlegal.pl)

Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, jak również compliance.


Termin szkolenia:

16 września 2021 r. g. 10.00 – 12.30.


Cena:

Szkolenie wraz z certyfikatem: 650,00zł netto/ osobę

Tylko teraz specjalna cena promocyjna 250,00 zł netto/osoba. 

Cena dla członków Śląskiego Porozumienia Gospodarczego  150,00 netto/ osobę

WAŻNE!


Osoba, która zakupi udział w szkoleniu otrzyma certyfikat

Uczestnictwo w szkoleniu stanowi spełnienie obowiązku określonego w art. 52 ustawy o AML (obowiązkowe szkolenie z zakresu AML w instytucjach obowiązanych).

Celem wzięcia udziału w szkoleniu konieczne jest posiadanie maila na gmail.com

Bilety

Rodzaj biletu Dostępne do Cena VAT Ilość
Cena promocyjna
Bilet dla osób niebędących członkami ŚPG
Sprzedaż zakończona 307.50 zł 23% ---
Cena dla członków ŚPG
Bilet dla członków Śląskiego Porozumienia Gospodarczego
Sprzedaż zakończona 184.50 zł 23% ---
Suma netto:
Suma brutto:

Wydarzenia powiązane

Wyszukiwarka