• +48 502 21 31 22

Rafako: Prawie 77 mln zł skonsolidowanej straty netto

Największy ujemny wpływ na wyniki miało m.in. podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów z tytułu należności handlowych związanych z wypowiedzianym przez spółkę kontr

Rafako: Prawie 77 mln zł skonsolidowanej straty netto

Rafako szacuje, że w pierwszym kwartale tego roku 76,97 mln zł skonsolidowanej straty netto oraz 59,4 mln zł straty operacyjnej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 51,8 mln zł.

Największy ujemny wpływ na wyniki raciborskie spółki miało podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów z tytułu należności handlowych związanych z wypowiedzianym przez spółkę kontraktem oraz podjęcie decyzji o dokonaniu korekty wyceny kontraktu długoterminowego dotyczącego budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w wyniku przeprowadzenia weryfikacji założeń odnośnie przyszłych kosztów. Ponadto jako przyczynę negatywnych wyników podano poniesienie kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych i postojów w związku z niewystarczającym poziomem portfela zamówień oraz koszty finansowe związane z odsetkami od instrumentów finansowych.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka