• +48 502 21 31 22

Rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok do 20 maja

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r.

Rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok do 20 maja

To już drugi rok, kiedy przedsiębiorcy będą przekazywać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za miniony rok. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli podatkiem liniowym lub skalą podatkową albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenie za 2023 r. trzeba przekazać do ZUS-u w dokumencie za kwiecień 2024 r., najpóźniej do 20 maja.

– Ustalona roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok. Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 3 czerwca – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia. A jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości.

Natomiast gdy z rozliczenia wychodzi niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 20 maja 2024 r. W obliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne pomoże specjalny kalkulator, który dostępny jest na stronie w zakładce „Firmy”, a następnie „Przedsiębiorco przeczytaj – ważne”, po lewej stronie na zielonym tle wyświetli się m.in. ikonka „Kalkulator składki zdrowotnej”: www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność roczne rozliczenie składają na druku ZUS DRA, natomiast w przypadku opłacania składek za inne osoby (np. pracowników czy zleceniobiorców) – na druku ZUS RCA. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej nie dotyczy: płatników na karcie podatkowej, twórców i artystów, wspólników spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osób współpracujących.

Przedsiębiorca, który chce złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może je złożyć najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli się nie składa takiego wniosku, to do 1 lipca 2024 r.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka