• +48 502 21 31 22

Zmian w składce zdrowotnej nie będzie w tym roku

Nie będzie powrotu do stanu sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu – doprowadziłoby to do większego obciążenia budżetu państwa.

Zmian w składce zdrowotnej nie będzie w tym roku

Rząd pracuje nad zmianą sposobu naliczania składki zdrowotnej. Nie wróci jednak stan sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu. Rozważane są dwie opcje: zryczałtowana składka miesięczna lub mieszany model dochodowo-przychodowy.

– Obecnie są prowadzone analizy dotyczące możliwości sposobu zmian w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do przedsiębiorców. Są oczywiście prowadzone we współpracy z Ministerstwem Finansów. Rozważane są różne możliwości, w tym zmiana zasad naliczania składki poprzez ryczałtową podstawę oskładkowania. Prowadzone są również prace, które obejmują wyłączenie z podstawy oskładkowania przychodów ze sprzedaży środków trwałych — wyjaśnił wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Aktualnie trwają analizy dotyczące wpływu zmian na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak podkreślił polityk, obie opcje nie są już wybranymi, ale są najdalej posunięte w pracach.

Na pewno nie będzie powrotu do stanu sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu. Jak wytłumaczył Wojciech Konieczny, doprowadziłoby to do większego obciążenia budżetu państwa. – Powrót do starego systemu, czyli wycofanie się z Polskiego Ładu zupełnie, spowodowałby uszczuplenie składek w tym roku na poziomie około 9,5 mld zł, a w roku przyszłym na poziomie 10 mld zł – zwrócił uwagę. Wraz ze zwiększaniem się składki wycofano dotację budżetową dla ochrony zdrowia w wysokości 13 mld zł. – W związku z tym, mimo że teoretycznie tych składek jest więcej i pieniędzy przybyło, jednak wycofanie się budżetu państwa z dofinansowania budżetu NFZ spowodowało, że tego efektu nie widać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy czują się w jakiś sposób rozżaleni, że te zwiększone obciążenia nie przełożyły się – tak jak pewnie wszyscy oczekiwali – na poprawę jakości ochrony zdrowia – powiedział.

Pierwsze wymienione rozwiązanie zakłada zryczałtowaną składkę miesięczną i zmianę rozliczenia rocznego w taki sposób, aby podstawa rocznego wymiaru składki była tożsama z wybranymi parametrami podatkowymi, wskazywanymi przez przedsiębiorców w zeznaniu podatkowym. Zaletą ma być wyeliminowanie spoczywającego na przedsiębiorcach obciążenia w postaci konieczności prowadzenia równoległej "rachunkowości składkowej", bez której w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej. – Jednocześnie rozwiązanie to zapewnia zgodność z konstytucyjnymi zasadami solidarności społecznej i proporcjonalności, bowiem zapewnia powiązanie podstawy wymiaru składki z rzeczywistymi dochodami ubezpieczonego przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń biurokratycznych. Czyli takie ryczałtowe opłacanie co miesiąc i ewentualne wyrównanie po roku, jeżeli taka zejdzie konieczność – wyjaśnił Wojciech Konieczny.

Druga opcja zakłada mieszany model dochodowo-przychodowy określenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej. – Przedsiębiorca decydowałby, czy chce opłacać składkę zdrowotną w formie zryczałtowanej, w oparciu o podstawy wymiaru ułożone w progresywne przedziały, gdzie o podleganiu pod dany przedział decydowałby uzyskiwany przychód podatkowy, czy też od tzw. czystego dochodu podatkowego – wskazał wiceminister, podkreślając elastyczność tego wariantu.

Zmiany w składce zdrowotnej nie nastąpią w tym roku ze względu na to, że – jak podkreślił Wojciech Konieczny – muszą być wprowadzone w życie ze zmianami prawa podatkowego.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka