• +48 502 21 31 22

123 tys. zł kary od KAS dla nieuczciwych przedsiebiorców

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

123 tys. zł kary od KAS dla nieuczciwych przedsiebiorców

Przełom października i listopada to czas wzmożonych kontroli, czy przedsiębiorcy rzetelnie rejestrują sprzedaż na kasach fiskalnych. Funkcjonariusze i pracownicy ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przeprowadzili ponad 100 kontroli celno-skarbowych oraz nabyć sprawdzających w 22 lokalizacjach na terenie województwa.

W ostatni weekend października przeprowadzono kontrolę u podatników prowadzących kluby, puby, dyskoteki i restauracje. Najwięcej mandatów dla nieuczciwych przedsiębiorców z tych branż wystawiono na terenie Katowic, Sosnowca i Rybnika. W kolejnych dniach sprawdzono, czy paragony fiskalne otrzymują klienci straganów, kiosków i punktów ze zniczami. Najwięcej mandatów otrzymały firmy z Gliwic, Mysłowic i Tychów. Nieuczciwi przedsiębiorcy zostali ukarani w sumie 92 mandatami karanymi za popełnione wykroczenia skarbowe w łącznej kwocie ponad 123 tys. zł.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny z każdej sprzedaży w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Zgodnie z przepisami kto będąc zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej dokona sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej stwierdzającego dokonanie sprzedaży, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego, o którym mowa wyżej, może otrzymać mandat karny w wysokości od 360 zł do 18 tys. zł.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka