• +48 502 21 31 22

Wśród mikroprzedsiębiorców przeważają negatywne nastroje

Głównymi barierami utrudniającymi działalność firmom w listopadzie były: rosnące koszty pracownicze, niepewność sytuacji gospodarczej i ceny energii.

Wśród mikroprzedsiębiorców przeważają negatywne nastroje

W listopadzie wskaźnik Miesięcznego Indeksu Koniunktury jest powyżej neutralnego poziomu, co oznacza, że wśród przedsiębiorców przeważają pozytywne nastroje. O poprawie wyniku zadecydowała przewaga pozytywnych ocen w komponentach wynagrodzeń, płynności finansowej, zatrudnienia i mocy produkcyjnych.

MIK wzrósł w listopadzie o 3,1 pkt. miesiąc do miesiąca i osiągnął poziom 103,9 pkt. – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to najwyższy odczyt w tym roku i drugi miesiąc z rzędu, w którym wskaźnik koniunktury jest powyżej neutralnego poziomu 100,0. W porównaniu do MIK z listopada z 2022 r. tegoroczny odczyt jest o 14,2 pkt. wyższy.

O poprawie wyniku indeksu zadecydowała przewaga pozytywnych ocen w komponentach wynagrodzeń, płynności finansowej, zatrudnienia i mocy produkcyjnych. Wartości wskaźnika przekraczające poziom neutralny dotyczą: wynagrodzeń (119,9 pkt., wzrost o 12,2 pkt. mdm), płynności finansowej (119,2 pkt., wzrost 0,8 pkt.), zatrudnienia (102,5 pkt., spadek o 0,6 pkt.) oraz mocy produkcyjnych (100,1 pkt., wzrost o 1,1 pkt.). Na wzrost w wynagrodzeniach wpłynął planowany na 2024 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia w kraju od stycznia 2024 r. Podwyżki w ciągu najbliższych trzech miesięcy planuje 23% badanych przedsiębiorstw. Jeszcze mesiąc temu co dziesiąta firma wskazywała na plany podwyżek w kolejnych trzech miesiącach. Z kolei od początku roku utrzymuje się pozytywna ocena płynności finansowej firm i ponad połowa z nich deklaruje, że ma wystarczające środki finansowe, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania przez co najmniej trzy miesiące.

Odczyty poniżej wartości neutralnej dotyczą: nowych zamówień (91,8 pkt., spadek o 3,9 pkt. mdm), wartości sprzedaży (98,5 pkt., spadek o 1,2 pkt.) oraz inwestycji (95,3 pkt., wzrost o 13,3 pkt.). Mimo że wartość komponentu inwestycji od stycznia 2021 r. nie przekroczyła poziomu neutralnego, to w listopadzie nastąpił znaczący wzrost tego wskaźnika.

Najwyższą wartość MIK (120,5 pkt., wzrost o 8,8 pkt. mdm) odnotowano w sektorze dużych firm, nastroje pozytywne przeważają też w średnich (103,4 pkt., spadek o 3,8 pkt.) oraz małych przedsiębiorstwach (102,3 pkt., wzrost o 2,6 pkt.). Negatywne nastroje dziewiętnasty miesiąc z rzędu utrzymują się w mikroprzedsiębiorstwach (92,8 pkt., wzrost o 2,8 pkt.). Jak tłumaczą autorzy, niska wartość wskaźnika dla mikroprzedsiębiorstw jest konsekwencją przewagi mikrofirm notujących spadki wartości sprzedaży i nowych zamówień nad firmami notującymi wzrosty.

Listopadowy odczyt, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, pokazuje pozytywne nastroje w firmach produkcyjnych (121,8 pkt.), usługowych (107,6 pkt.) oraz budowlanych (106,4 pkt.). Największy wzrost w ciągu miesiąca – o 9,8 pkt. – odnotowały firmy produkcyjne, na co wpłynęła wysoka samoocena płynności finansowej oraz ponoszone wydatki inwestycyjne, w szczególności w dużych firmach produkcyjnych. MIK poniżej poziomu neutralnego (94,5 pkt., spadek o 5 pkt.) odnotowuje branża TSL. Na gorszenie nastrojów wpłynęła przewaga przedsiębiorców odczuwających spadek wartości sprzedaży oraz liczby nowych zamówień.

W raporcie wskazano także, że głównymi barierami utrudniającymi działalność firmom w listopadzie były: rosnące koszty pracownicze (66%, spadek o 4 p.p. mdm), niepewność sytuacji gospodarczej (66%, spadek o 1 p.p.) oraz ceny energii (62%, wzrost o 7 p.p.). Nieco więcej firm narzekało też na niedostępność pracowników (50%, wzrost o 3 p.p.) oraz produktów (23%, wzrost o 3 p.p.). Nie zmieniła się natomiast ocena uciążliwości zatorów płatniczych (46%) i rosnących kosztów finansowania zewnętrznego (30%).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka