• +48 502 21 31 22

Działalność nierejestrowana a limit przychodów. Nowa kwota od 1 stycznia 2024 r.

Od stycznia nowy limit wyniesie 3181,5 zł, czyli będzie o 481,5 zł wyższy niż aktualnie.

Działalność nierejestrowana a limit przychodów. Nowa kwota od 1 stycznia 2024 r.

1 stycznia 2024 r. zwiększy się limit przychodów dla osób prowadzących działalność nierejestrową. Kwota ta zależy od wysokości płacy minimalnej, która od nowego roku wzrośnie do 4242 zł.

Działalnością nierejestrowaną mogą zajmować się drobni przedsiębiorcy, którzy nie osiągają wysokich przychodów. Można ją prowadzić bez rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Miesięczne przychody nie mogą przekroczyć wtedy 75% minimalnego wynagrodzenia, a osoby, które chcą zachować status bezrobotnego, nie mogą osiągnąć przychodu wyższego niż 50%. Aby prowadzić ten typ działalności, trzeba spełnić jeszcze dwa wymagania: w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie można było prowadzić żadnej działalności gospodarczej, a dodatkowo działalności nierejestrowanej nie można prowadzić, jeśli przepisy wymagają jej założenia, czyli np. wtedy, gdy konieczne jest uzyskanie koncesji czy zezwoleń.

Od stycznia nowy limit wyniesie 3181,5 zł, czyli będzie o 481,5 zł wyższy niż aktualnie. To dlatego, że od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4242 zł. Kolejna podwyżka szykuje się w połowie roku, od kiedy płaca minimalna będzie wynosiła 4300 zł. Zgodnie z tym limit dla działalności nierejestrowanej wyniesie odpowiednio 3181,5 zł i 3225 zł.

Do limitu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowanej wlicza się przychody należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Nie wlicza się z kolei wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Należy więc wziąć pod uwagę przychody z danego miesiąca, uwzględniając wystawione rachunki albo faktury, które już otrzymano lub które przedsiębiorca otrzyma w przyszłości w związku z już dokonaną sprzedażą albo wykonanymi usługami.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka