• +48 502 21 31 22

Przepisy będą chroniły tereny zielone przed nadmierną zabudową

Nowe przepisy będą obligowały samorządy, by przy utrzymywaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności wzmacniano jego funkcje przyrodnicze, w tym poprzez ekstensywną pielęgnację zieleni oraz pozostawienie terenów nieurządzonych.

Przepisy będą chroniły tereny zielone przed nadmierną zabudową

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada nowelizację niektórych przepisów ustawy ochronie przyrody. Dodatkowe regulacje będą chroniły tereny zielone w miastach przed nadmierną zabudową powierzchniami szczelnymi.

Jak poinformował Edward Siarka, wiceszef resortu, w procedowanym projekcie nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw uwzględniono m.in. zmianę ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w której dodano przepisy chroniące miejską zieleń. – Dodatkowe regulacje będą chroniły tereny zieleni przed nadmierną zabudową powierzchniami szczelnymi, a także będą chroniły tereny zieleni „dzikiej”, które pełnią istotną rolę w kontekście adaptacji do zmian klimatu, np. spełniając funkcje retencyjne – wyjaśnił.

Nowe przepisy będą obligowały samorządy, by przy utrzymywaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności wzmacniano jego funkcje przyrodnicze, w tym poprzez ekstensywną pielęgnację zieleni oraz pozostawienie terenów nieurządzonych. Zgodnie z projektem nowelizacji należy „dążyć do jak największego udziału w powierzchni gruntów pokrytych roślinnością, cechujących się zdolnością wymiany wody z wodą podziemną”. Projekt przewiduje też, że przy zakładaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności należy wykorzystywać zasoby przyrodnicze terenów nieurządzonych, w tym zachowywać istniejącą roślinność rodzimą oraz zapewnić, aby grunty pokryte roślinnością, cechujące się zdolnością wymiany wody z wodą podziemną, zajmowały co najmniej 95% powierzchni terenu zieleni.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Obowiązek ten będzie dotyczył miast o liczbie mieszkańców równej lub większej niż 20 tys. – MPA są instrumentami wspierającymi działania na rzecz zwiększenia odporności na zmiany klimatu, w tym zwiększenia retencji wody opadowej i roztopowej, rozwoju zieleni oraz tzw. odbetonowania przestrzeni miejskiej – wskazał Edward Siarka.

Jak podkreśla MKiŚ, efektem wprowadzanych zmian będzie zmniejszenie podatności oraz wzrost odporności miast, adaptacja do zmian klimatu, a także uniknięcie niekorzystnych skutków zmian klimatu, w tym możliwych strat. Dzięki nowym przepisom powinna m.in. wzrosnąć powierzchnia obszarów zieleni. Procedowane przepisy są na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka