• +48 502 21 31 22

Konkurs „Marka-Śląskie”. Można zgłaszać kandydatów

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, przedsiębiorców oraz osób z województwa śląskiego, którzy swoją działalnością i postępowaniem kreują dobry wizerunek regionu.

Konkurs „Marka-Śląskie”. Można zgłaszać kandydatów

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie”. Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, przedsiębiorców oraz osób z województwa śląskiego. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek województwa śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest ambasadorem województwa w Polsce i na świecie. Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej Marki Śląskie. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, dziedzictwo kulturowe regionu, społeczna odpowiedzialność biznesu, media, Osobowość Roku.

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę (oprócz kategorii Osobowość Roku). Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: [email protected], w ramach wyjątku można składać pocztą tradycyjną na pendrive na adres Biura Kapituły Konkursu: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice. Szczegółowe informacje pod tel.: 32 231 99 79, email: [email protected] oraz na stronie internetowej: www.riph.com.pl.

fot. RIPH
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka