• +48 502 21 31 22

Europejski Kongres Gospodarczy 2023. Rusza rejestracja uczestników

Głównymi nurtami tegorocznej edycji będą: geopolityka, gospodarka oraz bezpieczeństwo; sytuacja w Ukrainie w kontekście jej wsparcia i odbudowy; zielona gospodarka, transformacja sektora energii; a także technologie, innowacje i digitalizacja.

Europejski Kongres Gospodarczy 2023. Rusza rejestracja uczestników

Trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy, którymi żyją Polska, Europa i świat: od wojny w Ukrainie i jej globalnych skutków po kwestie bezpieczeństwa energetycznego przez digitalizację i cyfrową rewolucję aż po zieloną transformację gospodarki. Uznane autorytety, decyzyjni politycy, menedżerowie dużych firm, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, młodzi aktywiści, ludzie mediów. Za dwa miesiące odbędzie się XV Europejski Kongres Gospodarczego w Katowicach, w tym roku zaplanowany na 24-26 kwietnia. Rejestracja dla uczestników jest już otwarta: https://www.eecpoland.eu/2023/pl/rejestracja,1627/.

Europejski Kongres Gospodarczy przez lata wyrobił sobie renomę wydarzenia, którego organizatorzy trzymają rękę na pulsie najistotniejszych wyzwań dla współczesnych gospodarek i społeczeństw. Głównymi nurtami tegorocznej odsłony wydarzenia będą: geopolityka, gospodarka oraz bezpieczeństwo; sytuacja w Ukrainie w kontekście jej wsparcia i odbudowy; zielona gospodarka, transformacja sektora energii; a także technologie, innowacje i digitalizacja. Wyróżnione obszary zainspirują ponad 160 debat, którym będą towarzyszyły gale, finały konkursów i bankiety.

Geopolityka w centrum kongresowej debaty

Wojna w Ukrainie niesie ze sobą poważne, globalne konsekwencje dla gospodarki i będzie stanowić jeden z centralnych punktów dyskusji podczas tegorocznego Kongresu. Uczestnicy poruszą tematykę kumulacji wielu kryzysów: klimatycznego, energetycznego, surowcowego, bezpieczeństwa żywnościowego czy recesji. Będą również dyskutować o odłożonych w czasie, lecz trwałych skutkach pandemii. Spróbują ustalić granicę pomiędzy potrzebą niezależności i samowystarczalności, a potrzebą współpracy i solidarności, w kontekście perspektyw i oceny kondycji Unii Europejskiej w zmieniającym się świecie.

Jak wyglądają i będą wyglądać łańcuchy dostaw i logistyka w nowych realiach gospodarczych? Jakie są prognozy dotyczące wpływu sankcji na rosyjską gospodarkę i jak z tym wyzwaniem radzą sobie biznesy? Gdzie szukać szans na wzrost i sukces w globalnym handlu w czasach niestabilności? Jaką rolę odgrywają firmy z Europy Centralnej w globalnej rywalizacji? Jaka jest przyszłość pieniądza i jak kształtują się perspektywy poszerzenia strefy euro? Jakie są doświadczenia, wnioski i prognozy dla gospodarczej współpracy Polski z krajami takimi jak: Republika Korei, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Ameryka czy Wielka Brytania po brexicie? W jakim kierunku zmierza inicjatywa Trójmorza? To tylko niektóre z tematów ujętych w agendzie tegorocznego Kongresu.

Po raz kolejny z myślą o Ukrainie – dzisiaj i w przyszłości

Wojna w Ukrainie była ważnym punktem kongresowej debaty przed rokiem, nie inaczej będzie i podczas tegorocznej edycji wydarzenia. Pod lupę zostaną wzięte przykłady konsekwentnego wsparcia dla walczącej Ukrainy, a także skutki wojny, obecne warunki życia w tym kraju i perspektywy jego odbudowy. Podjęty zostanie temat europejskich aspiracji i kolejnych etapów zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej.

Kongres spojrzy na Ukrainę nie tylko przez pryzmat polityki i gospodarki, ale pochyli się nad społeczeństwem ukraińskim i tym, jak mierzy się ono ze skutkami wojny. Omówiona zostanie sytuacja ukraińskich kobiet, rola pomocy humanitarnej, działań organizacji pozarządowych czy polskich i ukraińskich liderek w procesie odbudowy zniszczonego kraju. Paneliści porozmawiają o Ukraińcach w polskiej edukacji, na rynku pracy i w życiu społecznym, w kontekście pomocy udzielanej wschodnim sąsiadom przez Polaków.

W kierunku zielonej gospodarki

Kongres wiele miejsca poświęci dostosowaniu gospodarki do wyzwań klimatycznych. Podczas dyskusji przeanalizowane zostaną możliwe ścieżki rozwoju nieobciążające środowiska czy temat współpracy międzynarodowej na rzecz klimatu, a także upowszechnienia technologii bezemisyjnych w przemyśle i transporcie. Szeroko omówione będą: zielone finansowanie, ESG jako nowy paradygmat dzialalności gospodarczej czy zaangażowanie odpowiedzialnego biznesu i środków publicznych w walkę z katastrofą klimatyczną.

Jak współpracować na rzecz klimatu wobec zróżnicowanych aspiracji państw Europy i świata? Jak biznes może pomóc naturze? Czy gospodarka cyrkularna ma szansę stać się tą dominującą? Jaka jest rola zrównoważonych łańcuchów dostaw, zielonego handlu czy zrównoważonych systemów żywnościowych? Jak gospodarować odpadami w duchu eko? Przed uczestnikami tegorocznego Kongresu ciekawa i mocno zaangażowana prośrodowiskowo dyskusja.

Transformacja sektora energii

Stabilny, bezpieczny, zrównoważony – jaki powinien być miks energii teraz i z myślą o przyszłości? O tym również dyskutować będą uczestnicy Kongresu, który przy okazji poznają dokonania, wyzwania i prognozy dotyczące podnoszenia stopnia niezależności europejskich gospodarek poprzez dostęp do własnych źródeł energii, w perspektywie zablokowania dostaw gazu z Rosji. Poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa energetycznego, a także temat gospodarki wodorowej i warunków jej rozwoju. Paneliści Kongresu pochylą się nad perspektywami rozwoju energetyki jądrowej i przeobrażeń zachodzących w tej branży. W Katowicach szeroko dyskutowana będzie rola węgla wobec kryzysu energetycznego, wykorzystywania tzw. surowców krytycznych czy potencjału takich rozwiązań jak m.in.: fotowoltaika, biogaz oraz energetyka wiatrowa.

Technologie, innowacje, digitalizacja

Uczestnicy kongresowych debat wezmą na tapet obszary cyfrowego świata o szczególnym potencjale zmiany gospodarki i życia codziennego, takie jak: chmura, Big Data, AI, czy technologie Przemysłu 4.0, a nawet 5.0. Sztuczna inteligencja omówiona zostanie jako jedna z najbardziej ekspansywnych technlogii zmieniających gospodarkę i życie społeczne.

Zaproszeni goście zagłębią się w tematykę globalnego wyścigu cyfrowego oraz roli cyfrowych technologii w walce o klimat. Nie bez komentarza pozostaną także m.in.: nowy cyfrowy świat metaverse, cyfrowe nierówności, cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo.

Kongres będzie okazją do przeglądu technologii przyszłości i przyjrzenia się dynamicznemu rozwojowi takich rozwiązań i zjawisk, jak: boty, biorewolucje, blockchain, biometria, robotyzacja czy drony.

Makro- i mikroperspektywa

Europejski Kongres Gospodarczy, wychodząc od zjawisk rozpatrywanych w skali globalnej, przyjrzy się także temu, jak przekładają się one na życie społeczeństw europejskich i codzienność w Polsce. Poruszy problemy wynikające z galoplującej inflacji i strategie radzenia sobie z nią w dłuższej perpektywie. Zastanowi się nad aktualną kondycją sektora bankowego i nad tym, jak determinuje ona wyobry konsumenckie. Wiele miejsca poświęci wyzwaniom, przemianom i problemom samorządów, miast i regionów – roli partnerstwa publiczno-prywatnego, rewitalizacji przestrzeni miejskiej, wpisywaniu się metropolii w nurt zielonej transformacji. W kongresowych debatach wybrzmią także problemy systemu ochrony zdrowia.

Kongres podejmie również temat kobiet w biznesie, w tym m.in. sporu o parytety, kobiecego przywództwa i szans na rozbicie szklanego sufitu.

Nie zabraknie dyskusji o mądrym i skutecznym niesieniu pomocy, roli trzeciego sektora, miastotwórczej i prorozwojowej roli kultury, współpracy nauki z biznesem, nowych zjawiskach w komunikacji i marketingu czy przemianach polskiej sceny stratupowej.

Głos młodych, debaty z politykami, rozstrzygnięcia konkursów

Po raz drugi kongresowi towarzyszyć będzie Europejskie Forum Młodych Liderów, które daje przestrzeń aktywnym działaczom młodzieżowym z krajów Unii Europejskiej, Bałkan Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego oraz Polski, do dzielenia się̨ doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o tym, co ważne dla młodych ludzi w całej Europie. Przed rokiem w Europejskim Forum Młodych Liderów wzięło udział ponad 250 młodych aktywistów i aktywistek z różnych części świata, a obok nich studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy. Również w tym roku wszyscy oni będą mogli spotkać się z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie. Z kolei kongresowi goście zostaną zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów. Tematami przewodnimi będą: edukacja dla przyszłości (nauka i biznes), rynek pracy po nowemu; partnerstwo publiczno-prywatne; edukacja w trakcie konfliktu oraz rola wolontariatu dla młodych.

XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będą uroczyste gale wręczenia nagród. Rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic, swoją kontynuację będzie miał w rozszerzonej formule także Ranking Zielonych Inicjatyw.

fot. ECC
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka