• +48 502 21 31 22

Maksymalne ceny energii. Firmy muszą złożyć oświadczenie

Przedsiębiorcy uprawnieni do skorzystania z maksymalnych cen energii będą musieli podać dane do każdego punktu poboru.

Maksymalne ceny energii. Firmy muszą złożyć oświadczenie

Od 4 listopada obowiązuje tzw. ustawa o maksymalnych cenach energii. Za jej sprawą w rozliczeniach z małymi i średnimi firmami oraz odbiorcami użyteczności publicznej będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Dla tych, którzy zawarli umowę sprzedaży po 23 lutego 2022 r., w tym kompleksową lub na giełdzie, cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r. By skorzystać z maksymalnej ceny energii, trzeba jednak złożyć specjalne oświadczenie do 30 listopada 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia określający jego wzór. Zgodnie z nim w oświadczeniu trzeba podać:
- dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego, w tym nazwę, adres, NIP lub PESEL,
- dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy, imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, jego serię i numer, a także numer telefonu lub adres e-mail.

Ponadto w specjalnej tabelce trzeba podać numer punktu poboru energii, datę zawarcie umowy dla tego punktu, a także wyliczyć procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jaka część energii elektrycznej jest objęta ceną maksymalną, a jaka nie. Wartości procentowe muszą się sumować do 100. Tabelka liczy 20 pozycji. Jeśli dany podmiot ma więcej punktów poboru, musi powielić tabelkę.

Ponadto pod groźbą odpowiedzialności karnej trzeba oświadczyć, że odbiorca spełnienia warunki pozwalające na uznanie go za odbiorcę uprawnionego w rozumieniu ustawy.

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka