• +48 502 21 31 22

Nowe ustalenia w sprawie Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna

Obecnie prowadzone są negocjacje z Unią Europejską na temat możliwości finansowania budowy dróg z perspektywy budżetowej 2021-2027.

Nowe ustalenia w sprawie Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna

25 lipca odbyło się spotkanie zespołu roboczego, który zajmuje się nadzorem nad procesem przygotowania realizacji budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do granicy Rybnika. Na spotkaniu z udziałem senator Ewy Gawędy, wicemarszałka województwa Wojciecha Kałuży, włodarzy gmin, przez które przebiegać będzie droga oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich zapadło kilka ważnych ustaleń.

Jak poinformowała Ewa Gawęda, w wyniku rozmów z PKP PLK S.A. odstąpiły one od wcześniejszej propozycji projektowania węzła drogowego przy ul. Brzeskiej – zlokalizowanego na pierwszym etapie Regionalnej Drogi – w układzie "harfa" (nazwa od kształtu układu dróg).

Zgodnie z informacją przekazaną przez zastępcę prezydenta Raciborza Dominika Koniecznego do 3 sierpnia tego roku planowane jest przekazanie przez firmę Egis Poland poprawionego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla trzeciego etapu drogi. Przedstawiciel miasta uważa, że kolejnym krokiem powinno być wydanie owego zezwolenia, a następnie zapewnienie finansowania dla jego realizacji.

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przypomniał, że od 21 września obowiązywać będą nowe przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Ten fakt powinien zostać uwzględniony przy projektowaniu dalszych etapów Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, dla których prace projektowe nie zostaną ukończone w najbliższym czasie. Dyrektor ZDW zaznaczył również, że w przypadku podjęcia decyzji odnośnie realizacji trzeciego etapu Regionalnej Drogi ważne jest podjęcie rozmów z mieszkańcami, których budynki planowane są do wyburzenia, w celu ich wykupu w trybie cywilno-prawnym przed rozpoczęciem robót budowlanych. Chodzi o odpowiednie zabezpieczenie mieszkańców, tak by była możliwość zapewnienia przed rozpoczęciem robót nowego miejsca zamieszkania.

Jak podkreśliła Ewa Gawęda, ważne jest dokończenie dokumentacji, a następnie zapewnienie finansowania dla realizacji zadania. Wojciech Kałuża zauważył, że dzięki przygotowaniu dokumentacji uda się poznać szacunkowe koszty inwestycji, co pozwoli na dalsze działania. Poinformował też, że prowadzone są obecnie negocjacje z Unią Europejską na temat możliwości finansowania budowy dróg z perspektywy budżetowej 2021-2027. Dodał również, że trwają konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego dla naszego województwa, którego przyjęcie jest bardzo istotne w kontekście przyszłego finansowania inwestycji drogowych ze środków UE.

oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka