• +48 502 21 31 22

Rafako, PBG i MS Galleon przedłużyli termin sprzedaży akcji Rafako

Przyczyną przedłużenia terminu są opóźnienia w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu w zawarciu przez emitenta dokumentów niezbędnych do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających.

Rafako, PBG i MS Galleon przedłużyli termin sprzedaży akcji Rafako

W marcu tego roku PBG zawarło z Rafako i należącą do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa austriacką firmą MS Galleon trójstronną warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której PBG ma sprzedać inwestorowi blisko 7,7 mln akcji raciborskiej spółki i udziały w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, czyli pośrednio 34,8 mln akcji Rafako należących do Multaros. Wykonanie zobowiązania do sprzedaży akcji zostało uzależnione od spełnienia szeregu warunków zawieszających wskazanych w umowie sprzedaży. Wśród nich było m.in. uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Rafako, co stało się 23 maja.

30 czerwca Rafako zawarło wraz z PBG i MS Galleon porozumienie dotyczące przedłużenia terminu na spełnienie się innych warunków zawieszających do 29 lipca 2022 r. Pierwotnie termin ten został określony na 30 czerwca.

W porozumieniu wskazano, że przyczyną przedłużenia terminu są opóźnienia w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu w zawarciu przez emitenta dokumentów niezbędnych do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających. Chodzi m.in. o opóźnienia w dokonaniu przez Rafako rozliczeń finansowych lub zawarcia z Gaz-Systemem porozumienia w sprawie rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, na warunkach satysfakcjonujących inwestora.

30 czerwca Rafako i Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji projektów z zakresu energetyki jądrowej. Chodzi wspólny udział w projektach jądrowych realizowanych zarówno na terenie Polski, jak i w innych krajach. Czytaj więcej: Koreański partner Rafako w projektach z zakresu energetyki jądrowej

fot. Rafako
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka