• +48 502 21 31 22

Portfel zamówień Rafako wynosił 662 mln zł na koniec marca

Rafako w pierwszym kwartale zanotowało 131,4 mln zł przychodów wobec 133,6 mln zł rok wcześniej.

Portfel zamówień Rafako wynosił 662 mln zł na koniec marca

Rafako w pierwszych trzech miesiącach roku zanotowała niższe przychody niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – na poziomie skonsolidowanym wyniosły one 131,4 mln zł wobec 133,6 mln zł rok wcześniej. Mimo to znacząco poprawiło swoje wyniki finansowe – zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 28,7 mln zł wobec straty 4,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 23,39 mln zł wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Portfel zamówień na koniec pierwszego kwartału wyniósł 662 mln zł, z czego na trzeci i czwarty kwartał tego roku przypada 526 mln zł, zaś 115 mln zł na przyszły rok. Rok wcześniej portfel zamówień wynosił 895 mln zł.

– Grupa ma obecnie problemy z uzupełnianiem swojego portfela zamówień o nowe projekty. Jednym z powodów jest brak dostępnych limitów gwarancyjnych na nowe projekty spowodowany bardzo ostrożnym podejściem sektora finansowego do wyników operacyjnych jednostki dominującej. Powoduje to ograniczenie możliwości utrzymania portfela zamówień na poziomie, który pozwoliłby w dłuższym terminie na pokrycie kosztów stałych i generowanie oczekiwanej nadwyżki finansowej dla grupy. Po zamknięciu procesu inwestorskiego sytuacja w tym zakresie powinna ulec znaczącej poprawie – tłumaczy raciborska spółka w raporcie.

Rafako poinformowało także, że MS Galleon uzyskał zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także serbskiego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Rafako, co stanowiło jeden z warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży, a w konsekwencji i w umowie inwestycyjnej. Czytaj więcej: MS Galleon kupi akcje Rafako za 28 mln zł

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka