• +48 502 21 31 22

OZE ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy

Przyspieszenie zielonej transformacji w Polsce pozwoliłoby nie tylko na poprawę jakości środowiska i zmniejszenie zanieczyszczeń oraz zwiększenie możliwości realizacji celów klimatycznych, ale także na wzmocnienie długoterminowego wzrostu gospodarczego.

OZE ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy
PLUSY dla BIZNESU

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Redakcje, wydawcy, gazety, media
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

Raport przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny pokazuje, że realizacja celów klimatycznych nie spowalnia wzrostu gospodarczego – wręcz przeciwnie. Porównanie państw UE według wskaźnika rozwoju zielonej ekonomii udowadnia, że inwestycje w zielone technologie i realizacja celów klimatycznych mają wpływ na wzrost PKB per capita (+0,22%) rocznie w latach 2011-2019. Ponadto z modelu przygotowanego przez PIE wynika, że jednocześnie ma to również znaczący wpływ na spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych (-0,66% w tym samym czasie).

– Głównym celem naszego badania było oszacowanie wpływu rozwoju zielonej ekonomii na PKB oraz emisje CO2. Aby zmierzyć ten wpływ, zastosowaliśmy szereg wskaźników posiłkując się międzynarodowymi klasyfikacjami i danymi Eurostatu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i OECD. Łącznie na wskaźnik rozwoju zielonej ekonomii złożyło się 20 czynników należących do 8 kategorii – tłumaczy PIE.

Zielona ekonomia to model rozwoju, który zakłada wzrost gospodarczy oraz realizację celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego. Jej rezultatem ma być poprawa dobrobytu człowieka i społecznej sprawiedliwości przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu presji na środowisko i jego zasoby. Do kluczowych elementów realizacji zielonej ekonomii należą: rozwój odnawialnych źródeł energii w energetyce, transporcie i ciepłownictwie, poprawa efektywności energetycznej, zmiana modelu konsumpcji, rozwój alternatywnych zielonych miejsc pracy oraz zielone inwestycje.

Według analizy najsilniejszy wpływ na rozwój zielonej ekonomii ma udział odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym. Zaraz za nimi znajduje się m.in. udział OZE w ogrzewaniu i chłodzeniu czy wprowadzenie wysokich taryf na produkcję elektryczności z OZE. Znikomy wpływ na wskaźnik rozwoju zielonej ekonomii mają m.in. prywatne inwestycje w GOZ czy wsparcie rządowe dla sektora paliw kopalnych.

W latach 2011-2019 w UE zainstalowano średnio na milion mieszkańców 306 MW nowej energii odnawialnej, a zlikwidowano 131 MW energii nieodnawialnej. Najwyższy wzrost nowych inwestycji w odnawialne źródła energii zaobserwowano w krajach, w których udział energii odnawialnej jest na niskim poziomie. Do tych państw należy Polska (wzrost o 141%), Węgry (wzrost o 162%), Holandia (wzrost o 400%) czy Malta (wzrost o 1600%).

Polska znalazła się na 18. miejscu wśród państw Unii Europejskiej w rankingu rozwoju zielonej ekonomii między 2011 a 2019 r. Od kwietnia do końca 2021 r. na zieloną transformację przeznaczono 13,5 mld euro w związku z działaniami na rzecz odbudowy gospodarki po pandemii. To stanowi 10% budżetu Polski w ubiegłym roku. Z roku na rok Polska tnie także wydatki na rzecz ochrony środowiska. Porównując pieniądze przeznaczone na ten cel w 2011 i 2019 r., widać spadek o 0,16 pkt. proc.

– Aby dogonić kraje „starej” UE, potrzebujemy przyspieszenia zielonej transformacji. Pozwoliłoby to nie tylko na poprawę jakości środowiska i zmniejszenie zanieczyszczeń oraz zwiększenie możliwości realizacji celów klimatycznych, ale także na wzmocnienie długoterminowego wzrostu gospodarczego – komentuje Adam Juszczak, jeden z autorów raportu.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka