• +48 502 21 31 22

Nowe terminy opłacania składek ZUS

Od stycznia przedsiębiorcy mają również obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy opłacają składki tylko na własne ubezpieczenia.

Nowe terminy opłacania składek ZUS

5., 15. i 20. dzień danego miesiąca to nowe, obowiązujące od tego roku, terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych i płatności składek. Od stycznia przedsiębiorcy mają również obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych.

- Termin do piątego dnia następnego miesiąca pozostaje bez zmian dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, czyli m.in. dla urzędów gmin i miasta. Dla pozostałych płatników składek termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. Na przykład dla spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Natomiast dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej, będzie to termin do 20. dnia następnego miesiąca.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Co ważne, od stycznia przedsiębiorcy mają również obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy opłacają składki tylko na własne ubezpieczenia. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko duchowni, osoby składające dokumenty za nianie oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy systemowej.

Zmiany mają związek z wejściem w życie pakietem ustaw zwanych Polskim Ładem. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl. Ponadto Oddziały ZUS w Sosnowcu, w Rybniku i w Częstochowie uruchomiły w tym tygodniu specjalne infolinie – dyżury telefoniczne - dla klientów ZUS zainteresowanych informacjami na temat obliczenia składki zdrowotnej czy składaniem dokumentów rozliczeniowych.

Terminy dyżurów:
Oddział ZUS w Sosnowcu: dyżur telefoniczny 9.02.2022 r., godz. 9.00-11.00 tel. 32 671 77 44
Oddział ZUS w Rybniku: dyżur telefoniczny 10.02.2022 r., godz. 9.00-11.00, tel. 727 690 825
Oddział ZUS w Częstochowie: dyżur telefoniczny 11.02.2022 r., godz. 10.00-12.00, tel. 727 690 746

fot. ZUS
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka