• +48 502 21 31 22

XXVII Spotkanie biznesu w Ostrawie

Polskie, czeskie i słowackie środowiska biznesowe spotkały się w ogrodach konsulatu RP, aby rozmawiać o wodzie i węglu.

XXVII Spotkanie biznesu w Ostrawie

Przykładem tradycji integracji biznesu w wymiarze transgranicznym były XXVII Spotkania Biznesu z Czech, Polski i Słowacji, które odbyły się 1 lipca 2021 w Ostrawie. Merytoryczna i ambitnie zaplanowana konferencja podzielona była na bloki: Woda i węgiel“ oraz „Wykorzystanie cieków wodnych“ i przewidywała aż piętnaście wykładów. Słowo wstępne wygłosili w imieniu gospodarzy: Jerzy Cieńciała, Prezes Zarządu Czesko-Polskiej Izby Handlowej; Lubomír Fojtů, pełnomocnik Ministerstwa Transportu RC; Gabriela Tomik, pełnomocnik – Ekspert Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury; Ivo Vondrák, Hetman Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Tomáš Macura, Prezydent Miasta Ostrawy.

Po części konferencyjnej, goście zaproszeni zostali na mniej formalną część networkingową, którą tradycyjnie organizował Konsulat RP w Ostrawie w swoich ogrodach. Gości przywitali Izabella Wołłejko-Chwastowicz – Konsul Generalny RP w Ostrawie oraz Jerzy Cieńciała – Prezes Czesko-Polskiej Izby Handlowej. Po odśpiewaniu hymnów narodowych i uroczystym toaście, przy lokalnej muzyce przedsiębiorcy mieli okazję poznać się bliżej i wymieniać doświadczeniami.

Zobacz więcej zdjęć na portalu raciborz.com.pl

 

Uczestnicy w bloku wykładowym „WODA I WĘGIEL“:


Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
„Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych na przykładzie Województwa Śląskiego“

Rostislav Rožnovský, Dyrektor Morawsko-Śląskiego Centrum Energetycznego
„Koniec spalania węgla w regionie“

Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Inżynierii Środowiska GIG Katowice
„Gospodarczy i środowiskowy wymiar transformacji energetycznej regionów węglowych “

Piotr Wrzecionarz, Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
„Woda, węgiel, wodór”

Piotr Dancewicz, Dyrektor Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
„Instytut wody i wodoru“

Michal Kravčík, Prezes firmy Water Holistic
„Rewitalizacja krajobrazu - Jak osiągnąć neutralność węglową, wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo wodne, żywnościowe i klimatyczne w regionach Europy Środkowej“

Uczestnicy w bloku wykładowym: „WYKORZYSTANIE CIEKÓW WODNYCH“:


Gabriela Tomik, Pełnomocnik-Ekspert Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury – „Odrzańska Droga wodna – kierunki działań“

Lubomír Fojtů, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Wodnych w Republice Czeskiej, Ministerstwo Transportu RC
„Rozwój dróg wodnych w Republice Czeskiej“

Aneta Szreder Piernicka, Dyrektor Handlowy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
„Porty Szczecin-Świnoujście – czeska brama na Bałtyk“

Aleksandra Krawucka, Manager międzynarodowego projektu TRANSTRITIA

Katarzyna Dohn, Profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
„Strategia transportu intermodalnego cargo z udziałem dróg wodnych w obszarze transgranicznym PL-CZ-SK”

Bogdan Tomaszek, Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
„Port śródlądowy Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i jego potencjał“

Josef Toboła, Prezes Zarządu Trans International Logistic Centrum Sp. z.o.o.
„Projekt TILC“

Karol Waldmann, specjalista Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego - „Multimodalne Centrum Logistyczne w Gorzowie Wlkp“

Martin Švehlík, Dyrektor ds. Zarządzania kolejami w Republice Czeskiej
„Koleje dużych prędkości w Republice Czeskiej i połączenia do Polski“

Andrzej Siwy, Wiceprezes Euroterminalu Sławków Sp. z.o.o.
Sukcesy i wyzwania na szlaku euroazjatyckim”

Rudolf Kowalczyk, Dyrektor firmy Stocznia Koźle Sp. z.o.o.
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii budowy kontenerowca z innowacyjnym systemem balastowania i napędem LNG w firmie Stocznia Koźle“

Ireneusz Burek

Podobne artykuły

Wyszukiwarka