• +48 502 21 31 22

Współpraca między MRPiT, a RIG w Katowicach

Projekt: Gospodarka

Jarosław Gowin wraz z Tomaszem Zjawionym podpisali umowę o współpracy ze śląskim biznesem. Współpraca będzie opierać się na wymianie doświadczeń i informacji.

W poniedziałek 19 lipca w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach doszło do podpisania umowy o współpracy między Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii a RIG, zrzeszającą firmy z województwa śląskiego.

Umowę podpisali Jarosław Gowin, wicepremier, minister MRPiT oraz Tomasz Zjawiony, prezes RIG w Katowicach.

Jak podkreśla wicepremier Jarosław Gowin- porozumienie o współpracy z RIG w Katowicach wesprze merytorycznie rozwój firm województwa śląskiego. Wymiana doświadczeń i informacji pozwoli na stabilny rozwój polskiej gospodarki.

Jak mówi prezes Tomasz Zjawiony, współpraca będzie odbywać się w zakresie wymiany informacji i konsultowania planów działań oraz projektów akt prawnych wpływających na warunki prowadzenia biznesu w Polsce, a także związanych z internacjonalizacją działalności firm, rynkiem pracy, odbudową kraju po pandemii COVID-19 i obszarami wdrażania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności oraz środków z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Przedstawiciele ministerstwa spotkali się także z Firmami Członkowskimi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, aby dyskutować o Polskim Ładzie i podatkach dla MŚP.

Sukces Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

8 lipca, podczas posiedzenia Rady oraz Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Tomasz Zjawiony – Prezes RIG w Katowicach został powołany na stanowisko Wiceprezesa KIG na kadencję 2021-2025 i będzie odpowiedzialny za wszystkie Izby Regionalne w Polsce.

Podczas posiedzenia władze Krajowej Izby Gospodarczej wybrały również Prezydium na kadencję 2021-2025 oraz Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej.

Przewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej został Janusz Wiśniewski z Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej. Wiceprzewodniczącymi Rady KIG zostali: Michał Krawczyk z Puławskiej Izby Gospodarczej oraz Andrzej Szumowski ze Stowarzyszenia Polska Wódka. I Wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej został natomiast Witold Karczewski z Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

/oprac. d/

fot. RIG Katowice

Podobe artykuły

Wyszukiwarka