• +48 502 21 31 22

Konsultacje strategii demograficznej na Śląsku

Projekt: Gospodarka Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Brak własnego mieszkania powstrzymuje Polaków przed założeniem rodziny

Polska podobnie jak inne państwa europejskie znajduje się w niekorzystnej sytuacji demograficznej. Polacy, mimo tego iż chcą mieć dzieci, wstrzymują się z decyzją o założeniu rodziny ze względu na brak własnego mieszkania, obawy o stabilność zatrudnienia czy możliwość zapewnienia opieki nad małym dzieckiem. Rozwiązaniem jest szeroko zakrojona polityka rodzinna nakierowana na znoszenie barier dla rodziców. Celem jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń.

Strategia demograficzna 2040

Założenia takiej polityki sformułowane zostały w Strategii Demograficznej 2040 Omówieniu jej warunków służą ogólnopolskie konsultacje dokumentu, w ramach których wiceminister Stanisław Szwed odwiedził Katowice.

Polski Ład gwarantuje wdrożenie założeń strategii w życie w postaci programów mieszkaniowych „Mieszkanie Bez Wkładu” i „Dom Bez Formalności” oraz rozwiązań gwarantujących stabilne zatrudnienie. Jak mówi wiceminister Stanisław Szwed finansowo rodziny z dziećmi wesprze Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dzięki czemu do 2040 roku w planach jest osiągnięcie poziomu dzietności na poziomie co najmniej 1,8.

Część programów wprowadzonych i kontynuowanych w Ministerstwie Rodziny, również ma charakter prodemograficzny.

/MRiPS, oprac. d/

fot. pixabay.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka