• +48 502 21 31 22

Rząd przyjął uchwałę: zmiany w Tarczach PFR

Projekt: Gospodarka Prawo i podatki

Rząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w Tarczy finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm" oraz Tarczy finansowej PFR dla dużych firm.

Dzięki wprowadzonej przez Radę Ministrów zmianie przedsiębiorcy, którzy zwrócili się do PFR z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego lub z odwołaniem, będą mogli otrzymać wypłaty w przypadku pozytywnej decyzji.

Zmiany dla mikro, małych i średnich firm

Zmiany w Tarczach pozwolą na skorzystanie ze środków programowych większej liczbie przedsiębiorców, dzięki czemu można będzie zapobiegać upadłości firm i bezrobociu. W efekcie wydłużenia programów pomocowych polska gospodarka wróci na optymalną ścieżkę wzrostu i pozwoli na wzrost dochodów budżetowych. 

Do tej pory w rządowym programie decyzje na temat udzielenia wsparcia dla przedsiębiorców mogły być wydawane do 30 czerwca 2021 r.

Rada Ministrów w związku z potrzebą wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zdecydowała o umożliwieniu składania przez przedsiębiorców odwołań do wniosku oraz zapytań w ramach postępowania wyjaśniającego. 

Przyjęte zmiany umożliwiają złożenie odwołania nie później niż do 23 sierpnia 2021 r (dla tych przedsiębiorców, którzy zwrócili się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r.  z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego wniosku o udzielenie subwencji finansowej). Udzielenie finansowania nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.. Wydłużone terminy umożliwią skuteczne zakończenie już rozpoczętych postępowań. 

Zmiany dla dużych firm 

Zmiana w Tarczy 2.0 dla dużych firm umożliwi Polskiemu Funduszowi Rozwoju zmianę regulaminu programu, który aktualnie przewiduje terminy krótsze od maksymalnych (co wynikało z ujednolicenia terminów udzielnia finansowania, zgodnie z odpowiednimi decyzjami Komisji Europejskiej). Co więcej w ramach zmiany programu PFR będzie miał prawo do wprowadzania daalszych zmian w terminach udzielania finansowania oraz wypłacania subwencji, by uelastycznić swoje działania.  

/MRPiT, oprac. d/ 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka