• +48 502 21 31 22

O współpracy Kraju Morawsko-Śląskiego i Subregionu Zachodniego

Projekt: Porozumienia i umowy Memorandum Gospodarcze PL-CZ

Powstałe w ramach projektu Centrum Informacyjno-Doradcze będzie bezpłatnie zapewniać kompleksową działalność doradczą dla podmiotów gospodarczych z regionu.

Okresní hospodářská komora Karviná (Izba Gospodarcza powiatu Karwina) jako partner wiodący rozpoczęła w 4 kwartale 2020 r. we współpracy ze swoimi partnerami Izbą Gospodarczą Wodzisław Śląski i Havířovsko-karvinský kovo klastr z. s. realizację projektu „Centrum Informacyjno Doradcze RC-RP (CID), Nr.rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1.09.2020 r. i będzie zakończona 31.08.2021 r.

Realizacja projektu jest w zgodzie z Memorandum o współpracy z dnia 10.10.2019 r., które zatwierdziło swoim podpisem 31 izb gospodarczych, klaster, stowarzyszeń, cechów, miast i gmin Kraju Morawsko-Śląskiego i Subregionu Zachodniego i bezpośrednio nawiązuje do realizacji zadań wytyczonych przez Memorandum w zakresie transgranicznej współpracy gospodarczo-biznesowej.

Głównym celem projektu jest podwyższenie intensywności współpracy instytucji i podmiotów gospodarczych w regionie przygranicznym Śląsk Cieszyński wybudowaniem Centra Informacyjno-Doradczego. Głównym zadaniem Centra jest zapewnianie podmiotom gospodarczym po obu stronach granicy kompleksowego doradztwa w ramach ustawodawstwa, prawa, administracji państwowej, ekonomii, podatkach i finansach. Jako uzupełnienia tego zadania zrealizowano badanie pomiędzy czeskimi i polskimi podmiotami gospodarczymi i jego głównym celem jest konkretna analiza otoczenia biznesowego w regionie przygranicznym Śląska Cieszyńskiego, identyfikacja wszystkich obowiązków, warunków, ryzyk i propozycja krótkich rozwiązań poszczególnych ryzyk. Łącznie po stronie czeskiej i polskiej zapytano 267 podmiotów gospodarczych, w badaniach aktywnie uczestniczyło 105 podmiotów. Wyniki badania będą wykorzystane dla uszczegółowienia realizacji poszczególnych działań projektowych. Kolejnymi działaniami w ramach projektu będzie stworzenie strony www w wersji dwujęzycznej, realizacja konferencji po stronie czeskiej i polskiej, w finale powstanie Centrum Informacyjno-Doradcze łącznie z jego technicznym i personalnym zabezpieczeniem. Centrum będzie bezpłatnie zapewniać kompleksową działalność doradczą dla podmiotów gospodarczych w regionu. Działalność Centra będzie zapewniona również po zakończeniu realizacji projektu.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka