• +48 502 21 31 22

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie w Wodzisławiu Śląskim

Projekt: Spotkania branżowe

Podczas spotkania opracowano wspólne stanowisko dotyczące rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

7 października w odnowionym budynku wodzisławskiego dworca PKP odbyło się coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Rozmawiano o programie współpracy, omówiono też sposób działania Centrum Aktywności Społecznej.

Program współpracy dotyczy takich punktów jak walka z alkoholizmem i narkomanią, kultura i sztuka, kultura fizyczna, ochrona i promocja zdrowia, ekologia, wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz integracja cudzoziemców. W trakcie dyskusji zebrani wymieniali się pomysłami, sygnalizując swoje potrzeby. Jednym z zaproponowanych rozwiązań było wprowadzenie różnego rodzaju działań związanych z kulturą i sztuką w formie online.

W dalszej części spotkania dyskutowano o działalności wodzisławskiego Centrum Aktywności Społecznej. Budynek przy płycie rynku oferuje pomieszczenia do dyspozycji organizacji non-profit. W nowoczesnych pomieszczeniach znajdzie się także miejsce dla osób, które mają pomysł na to, jak zrobić coś dobrego dla innych. W trakcie spotkania skupiono się na celach i zasadach działania. Głównie mówiono o udostępnianiu pomieszczeń dla organizacji pozarządowych, promocji i działaniach integrujących.

Na zakończenie przeprowadzono ankiety dotyczące zainteresowania poszczególnymi szkoleniami, które mogłyby być zorganizowane właśnie przez Centrum Aktywności Społecznej.

/oprac. c/

Fot. Adrianna Sikorska

Podobe artykuły

Wyszukiwarka