• +48 502 21 31 22

Stefan Kawalec spotka się z przedsiębiorcami w Raciborzu

Projekt: Spotkania branżowe

Podczas spotkania ze Stefanem Kawalcem - doradcą działającym na rynku krajowym oraz europejskim dla klientów sektora prywatnego i publicznego - będzie okazja do rozmów na poziomie eksperckim na temat specyfiki lokalnego rynku pracy, potencjału rozwojowego Raciborza i regionu wynikającego m. in. z położenia geograficznego naszego miasta.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

7 lipca w Urzędzie Miasta Racibórz odbędzie się spotkanie doradcy strategicznego i finansowego Stefana Kawalca z lokalnymi przedsiębiorcami.

Stefan Kawalec - doradca działający na rynku krajowym oraz europejskim dla klientów sektora prywatnego i publicznego - odbędzie w Raciborzu cykl spotkań z przedsiębiorcami oraz samorządowcami Subregionu Zachodniego. Będzie to okazja do rozmów na poziomie eksperckim na temat specyfiki lokalnego rynku pracy, potencjału rozwojowego Raciborza i regionu wynikającego m. in. z położenia geograficznego naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się 7 lipca o godz. 18:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz, przy ul. Króla Stefana Batorego 6. Chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie nr tel. 32 75 50 633 lub mailowo: [email protected]

Stefan Kawalec jest prezesem spółki Capital Strategy. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, doradztwie w wybranych obszarach biznesu i finansach publicznych, a w szczególności w finansach samorządowych, oraz poszukiwaniu partnerów biznesowych. W latach 1989-1994 był wiceministrem finansów z kolejnymi ministrami: Balcerowiczem, Lutkowskim, Olechowskim, Osiatyńskim i Borowskim. Był wielokrotnie doradcą dla instytucji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz dla instytucji rządowych i komercyjnych w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Kierował procesami przygotowania strategii dużych firm i instytucji finansowych m. in. PZU, Banku Handlowego.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka