• +48 502 21 31 22

Można już korzystać z siłowni, basenów, solariów i sal zabaw

Projekt: Gospodarka

Nowe wytyczne korzystania z obiektów zakładają m.in. ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z siłowni, basenów, solariów i salonów tatuażu czy usunięcie z sal zabaw wszystkich zabawek trudnych do dezynfekcji.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

6 czerwca wszedł w życie kolejny etap odmrażania gospodarki w Polsce. Jakie są wytyczne dla branży fitness, organizatorów kongresów i targów, właścicieli parków rozrywki, basenów, sal zabaw i siłowni?

Siłownie i klub fitness

Na siłowniach między urządzeniami musi być zachowana odległość 1,5 m, a między ćwiczącymi - 2 m. Na 1 osobę będzie musiało przypadać 10 m2. Konieczne będzie umieszczenie informacji o maksymalnej licznie osób. Przy recepcji, przy wyjściu z toalet oraz przy każdej sali do ćwiczeń znajzie się płyn do dezynfekcji rąk. Dezynfekowane muszą być też powierzchnie dotykowe, tak również włączniki świateł czy urządzeń. Regularnie należy czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, a także zaplanować przerwę techniczną na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2 godziny w godzinach szczytu, a także ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach - 1 osoba na 2 kabiny/toalety. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu, a klientom zalecać korzystanie z własnych pomocy, np. mat, natomiast klientom powyżej 60. roku życia, przewlekle chorym czy otyłym - korzystanie z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych albo zaniechania korzystania z siłowni lub klubu fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

Praca na siłowniach i klubach fitness powinna zostać zorganizowana z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego. Pracownicy siłowni lub klubu fitness powyżej 60. roku życia lub przewlekle chorzy nie powinni być angażowani w bezpośredni kontakt z klientem. Pracownicy powinni też ograniczyć równoczesne korzystanie z przestrzeni wspólnych i m.in. wprowadzić różne godziny przerw. O ile to możliwe, powinni też unikać dojazdu do pracy środkami komunikacji miejskiej.

Solaria

W solariach maksymalna liczba osób przebywająca jednocześnie na terenie solarium nie może przekraczać liczby kabin, wyłączając obsługę. Po opuszczeniu lokalu przez klienta oraz zakończeniu trzyminutowego wietrzenia kabiny urządzenia opalającego należy każdorazowo przeprowadzić dezynfekcja całego urządzenia opalającego oraz elementów kabiny dotykanych przez klienta. Salon należy sprzątać co najmniej dwa razy na zmianę, myjąc wodą z detergentem lub dezynfekując pomieszczenia.

Baseny

Liczba osób korzystających z basenów powinna być ustalana dla każdego obiektu oddzielnie, jednak nie może przekraczać 50% maksymalnego obłożenia obiektu i nie może wynosić więcej niż 150 osób. Z jednego toru jednocześnie mogą korzystać maksymalnie cztery osoby. W kolejce, a także w szatni, przebieralni, toaletach, natryskach czy brodziku muszą być zachowane 2 metry odległości. Należy o tym informować poprzez zastosowanie widocznych wskazówek jak np. naklejki czy znaki. Taką odległość trzeba zachować także podczas pływania w basenie.

Zalecane jest równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających bądź rozważenie podziału powierzchni basenu za pomocą lin lub pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, zaleca się z nich korzystać pojedynczo lub w gronie osób wspólnie zamieszkujących.

Obowiązkowe jest regularne dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy, a także kluczyków do szafek po każdym użytkowniku. Nie wolno jednak prowadzić dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu - istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości.

Na saunach obowiązuje ograniczenie liczby korzystających do dwóch osób jednocześnie, obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika. Rekomendowane jest zamknięcie saun, które nie zapewniają temperatury większej niż 60°C.

Sale zabaw i parki rozrywki

W salach zabaw przed wejściem dzieci obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, dostosowane do wymogów bezpieczeństwa konkretnej sali zabaw, a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie. Należy bezwzględnie usunąć lub uniemożliwić korzystanie z przedmiotów i sprzętów, których nie można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować jak pluszowe zabawki, gąbki, rzeczy wykonane z miękkich i chłonnych materiałów czy małe zabawki z drobnymi elementami itp. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych przedmiotów.

Pracownicy sali zabaw i opiekunowie dzieci mają obowiązek zakrywanie nosa i ust. Pracownicy dodatkową muszą mieć rękawice ochronne.

Na terenie parku rozrywki powinny zostać umieszczone stacje z płynem do dezynfekcji rąk - przede wszystkim przy wejściach głównych i bramach wejściowych, minimum jeden na każde 50 m2 powierzchni obejmującej teren wejścia. Należy zapewnić rozwiązania uniemożliwiające kontakt osób wchodzących i wychodzących do sali zabaw np. poprzez osobne wejścia i wyjścia. Zalecany jest zakup biletów bezobsługowo - poprzez platformy online lub w biletomatach oraz płatności bezgotówkowe we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych i sklepach na terenie parku rozrywki. Sale należy gruntownie czyścić albo dezynfekować minimum dwa razy dziennie, w tym jeden raz przed otwarciem, a drugi raz podczas obowiązkowej przerwy technicznej.

Fot. pexels.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka