• +48 502 21 31 22

Wydział Górnictwa i Geologii

Firma działa w branżach: Szkoły średnie,
logo Wydział Górnictwa i Geologii

Opis firmy

Wydział Górnictwa i Geologii to nowoczesny wydział, który unikalnie łączy nauki przyrodnicze z dziedzinami technicznymi i ekonomicznymi.

Wydział Górnictwa i Geologii to nowoczesny wydział, który unikalnie łączy nauki przyrodnicze z dziedzinami technicznymi i ekonomicznymi. Jego historia sięga roku 1716, kiedy to została założona najstarsza szkoła górnicza w Jáchymovie.

W ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych WG&G oferuje obecnie ponad 20 kierunków studiów, specjalizując się w dziedzinach takich jak ochrona środowiska, geologia, geodezja, biotechnologia, nauki geologiczne i turystyka przemysłowa, geoinformatyka, ekonomia, automatyzacja w dziedzinie surowcowej czy fizyka stosowana.

Jest to jedyny wydział w Czechach, który oferuje również studia uniwersyteckie w wybranych dziedzinach górnictwa. Jednoczesna aktywność naukowa i badawcza pedagogów oraz studentów, oraz jej powiązanie z nauczaniem, ma istotne znaczenie i jest uznawane także za granicą. Wydział Górnictwa i Geologii jest obecnie drugim najbardziej poszukiwanym i uczęszczanym wydziałem na VŠB-TUO. Ponad cztery tysiące studentów z Czech i z zagranicy uczęszcza na uczelnię każdego roku. Warunkiem przyjęcia na studia na wydziale jest ukończone średnie wykształcenie zakończone egzaminem maturalnym i zdanie egzaminu wstępnego na uniwersytet. W programach studiów, które nie są w pełni zapełnione po pierwszej rundzie, może być kolejna runda egzaminów wstępnych z określonym terminem składania formularzy zgłoszeniowych. Ocena procedury rekrutacyjnej opiera się na wynikach z nauki w szkole średniej i wynikach egzaminu wstępnego.

Dziekan WG&G może zwolnić z egzaminu wstępnego z wyjątkiem kierunku Nauki Geologiczne i Turystyka Przemysłowa, na podstawie oceny dobrych wyników z nauki w szkole średniej. Aktualne informacje są wystarczająco wcześnie publikowane na stronach internetowych wydziału.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
  • Użytkownik platformy
  • Memorandum Gospodarcze Subregionu zachodniego i Kraju Morawsko Śląskiego
  • ŚPG ŚLĄSK.ONLINE

Lokalizacja

Wyszukiwarka