Strona główna » Wiadomości » Gospodarka » Spotkanie władz powiatu, RIG i dyrektorów szkół. Rozmawiano o potrzebach rynku pracy

Spotkanie władz powiatu, RIG i dyrektorów szkół. Rozmawiano o potrzebach rynku pracyWe wtorek 2 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się już trzecie z kolei spotkanie dotyczące współpracy szkolnictwa średniego z lokalnym rynkiem pracy.

Artykuł opracowany przez:

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Raciborskiej Izby Gospodarczej: Tadeusz Ekiert, Konrad Migocki, Roman Majnusz i Ireneusz Burek, dyrektorzy szkół technicznych oraz wicestarosta Marek Kurpis i kierownik Referatu Edukacji.

Na poprzednich spotkaniach omówiono potrzebę stworzenia miejsc pracy dla pracowników młodocianych (z podwójnego rocznika) ze szkół branżowych, kwestię zatrudnienia w zakładach pracy przyjmujących pracowników młodocianych osób z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi, którzy będą sprawować opiekę nad praktyczną nauką zawodu. Poruszono także kwestię odbycia staży przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakładach pracy. Omówiono również promocję kierunków kształcenia w szkołach wspólnie z pracodawcami. Zadeklarowano zacieśnienie współpracy na linii szkoła – pracodawca, w szczególności w zakresie uruchamiania nowych kierunków kształcenia w szkołach branżowych oraz możliwości dostosowywania planów nauczania do lokalnego rynku pracy.

Kolejne spotkanie zdominował temat funkcjonowania doradztwa zawodowego w szkołach, przede wszystkim w placówkach podstawowych. Przedstawiciele RIG zwrócili szczególną uwagę na potrzebę większego powiązania tematyki zajęć doradztwa zawodowego z funkcjonowaniem i realiami lokalnego rynku pracy: zapotrzebowaniem pracodawców na konkretne grupy pracowników, możliwościami oraz warunkami jakie stwarzają pracodawcy dla potencjalnych zatrudnionych, branżami jakie funkcjonują na terenie ziemi raciborskiej a także charakterystyką i liczbą pracodawców w powiecie. Ma to przede wszystkim służyć, w kontekście tegorocznego tzw. „podwójnego rocznika”, bardziej świadomemu wyborowi szkoły średniej przez docelowych absolwentów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

Omówiono również inicjatywę RIG dotyczącą przygotowywanej dla pracodawców ankiety nawiązującej do potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku pracy.

/oprac. eu/

Opublikowano: 2019-04-03

Artykuł opracowany we współpracy z:

  • PLUSY dla BIZNESU

    Portal Gospodarczy, Branżowy Katalog Firm, Platforma Informacyjna Subregionu Zachodniego

Powrót do listy »

Więcej artykułów