Strona główna » Wiadomości » Praca » Powiat Wodzisławski stawia na rozwój zawodowy młodzieży

Powiat Wodzisławski stawia na rozwój zawodowy młodzieżyStarostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. pozyskało ponad 1,8 mln zł na kursy zawodowe, praktyki i staże zawodowe oraz wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Artykuł opracowany przez:

W projekcie pt. "Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości" uczestniczyć ma w sumie 405 uczniów, a aż 236 z nich otrzyma szansę na płatny staż lub praktykę u pracodawców/przedsiębiorców. Szkoły objęte projektem to:

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim;
- Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim;
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie;
- Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie.

- Od września br., przez kolejne 3 lata szkolne, zakwalifikowani do projektu uczniowie tych placówek będą mogli zupełnie bezpłatnie skorzystać z dedykowanych dla nich form wsparcia, współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie, w trakcie 3 lat szkolnych, zaoferujemy uczniom 676 miejsc kursowych - wyjaśnia Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Grupą docelową będą uczniowie oraz szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, a także pracodawcy/przedsiębiorcy/rzemieślnicy. W okresie 36 miesięcy, Powiat zorganizuje przy współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego praktyki i staże dla 236 uczniów. Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium, w kwocie nieprzekraczającej 1.600,00 zł, będzie wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin.

Jedną z form wsparcia dla uczniów będą również kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, kursy doskonalące w celu wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia, tj.: specjalista ds. marketingu, kurs sushi, kurs carvingu (rzeźbienia w owocach i warzywach), kurs grafiki komputerowej/reklamy, sztuka negocjacji w biznesie, cukiernictwo/dekorowanie tortów, kurs barman–kelner, kurs kas fiskalnych, kurs prawa jazdy kat "b", obsługa wózków jezdniowych, szkolenie/warsztaty z drukowania przestrzennego 3D, kurs operatora koparki jednonaczyniowej, kurs programowania i obsługi obrabiarki/tokarki CNC, kurs na uprawnienia elektryczne, pomiary fizykochemiczne, kurs w zakresie obróbki cieplnej, plastycznej, ręcznej oraz mechanicznej, projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych, f-gazy urządzenia stacjonarne, kurs stylizacji paznokci, kurs wizażysta-stylista, kurs makijażu, kurs DTP.

Celem inicjatywy ma być przede wszystkim wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół kształcenia zawodowego. Wartość projektu to 1 870 646,76 zł, w tym 95% to dofinansowanie z UE oraz 5% niepieniężnego wkładu własnego Powiatu. Okres realizacji został określony na lata szkolne: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Pozyskane środki to efekt udziału Powiatu Wodzisławskiego w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

Nabory do projektu w poszczególnych szkołach będą ogłoszone na początku roku szkolnego 2018/2019.

publ. /k/
Fot. pixabay

Opublikowano: 2018-09-04

Artykuł opracowany we współpracy z:

Powrót do listy »

Więcej artykułów