Strona główna » Wiadomości » Gospodarka » Odrzańska Droga Wodna tematem Forum w Boguminie

Odrzańska Droga Wodna tematem Forum w BoguminiePodczas spotkania dyskutowano o wynikach studium wykonalności Korytarza Wodnego Dunaj-Odra-Łaba oraz o szansach i zagrożeniach płynących z wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Artykuł opracowany przez:

Forum Odrzańskie to polsko-czeska inicjatywa, mająca na celu rozwój dróg wodnych Odry, a w przyszłości doprowadzenie do utworzenia transeuropejskiego korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba.

Podczas kolejnego forum rozmawiano także o kwestiach gospodarczych, transportowych, ekologicznych i prawnoadministracyjnych, a także o konieczności współpracy polskich i czeskich samorządów z rządami Polski i Czech.

Patrząc z perspektywy Subregionu Zachodniego te inwestycje – w związku z wizją budowy Kanału Śląskiego, łączącego Odrę z Wisłą, a także planami zlokalizowania Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju regionu. Jak szacują eksperci samo uruchomienie Odrzańskiej Drogi Wodnej (zapewnienia żeglowności Odry na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Ostrawy) może stworzyć około 600 nowych miejsc pracy w branży turystycznej i transporcie.

Forum odbyło się 29 maja w Boguminie pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP, Ministra Transportu Republiki Czeskiej oraz Ministra Rolnictwa RCz. Wzięli w nim udział m.in. Gabriela Tomik, pełnomocnik MGMiŻŚ , Vladimír Mana, Wiceminister Środowiska RCz, Luděk Sosna, dyrektor departamentu ds. strategii MTRCz, Sylwia Rudek-Matuszczak, dyrektor Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, Pavel Bartoš, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego, a także polscy i czescy parlamentarzyści i samorządowcy, w tym wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża, prezydent Raciborza Dariusz Polowy czy wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki. Powiat Wodzisławski reprezentował wicestarosta Tadeusz Skatuła.

fot. Powiat Wodzisławski 

Opublikowano: 2019-06-05

Artykuł opracowany we współpracy z:

  • PLUSY dla BIZNESU

    Portal Gospodarczy, Branżowy Katalog Firm, Platforma Informacyjna Subregionu Zachodniego

Powrót do listy »

Więcej artykułów