Strona główna » Wiadomości » Praca » Emeryci i renciści mogą dorobić więcej od 1 czerwca

Emeryci i renciści mogą dorobić więcej od 1 czerwcaKwoty, do których mogą dorobić emeryci i renciści zmieniają się co trzy miesiące. W porównaniu z kwotami obowiązującymi od 1 marca do 31 maja, pracujący emeryt i rencista będzie mógł teraz dorobić więcej.

Artykuł opracowany przez:

Wyższe limity

Coraz częściej emeryci i renciści pozostają aktywni, nadal pracując i zarabiając. Ci, którzy są na wcześniejszej emeryturze, a także większość rencistów powinni pamiętać o dozwolonych limitach przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że wypłata świadczenia zostanie pomniejszona lub zawieszona.

- Osoby, które przeszły na emeryturę po uzyskaniu powszechnego wieku emerytalnego – kobiety 60 lat a mężczyźni 65, mogą dorabiać bez ograniczeń. Taką samą sytuację mają renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

ZUS w ostatnim miesiącu każdego kwartału ogłasza limity przychodów dla pracujących emerytów i rencistów. Nowe progi będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące, czyli  od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku. W porównaniu z kwotami obowiązującymi od 1 marca do 31 maja, pracujący emeryt i rencista będzie mógł teraz dorobić więcej.

Co wpływa na świadczenie

Wpływ na zawieszenie lub pomniejszenie świadczenia ma przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
Jeśli przkroczymy wspomniane limity musimy zawiadomić ZUS o wysokości osiąganego przez nas przychodu. 
 
Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć, wynika, że:
•    nie przekroczymy 3465,70 zł miesięcznie – świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
•    przekroczenie 3465,70 zł, ale nie więcej niż z 6436,30 zł powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, 
•    przekroczenie 6436,30 zł - wypłata świadczenia będzie zawieszona.

Renta socjalna

    Od 1 czerwca wzrasta również kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Będzie to kwota 3465,70 zł. ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.
Rodzaje przychodów wpływające na zawieszenie prawa do renty socjalnej:
•    przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, pobierania stypendium sportowego, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany za granicą z powyższych tytułów też ma wpływ na rentę socjalną. 
W przypadku tego rodzaju renty wpływ na zawieszenie ma również m.in. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: 2019-06-03

Artykuł opracowany we współpracy z:

  • PLUSY dla BIZNESU

    Portal Gospodarczy, Branżowy Katalog Firm, Platforma Informacyjna Subregionu Zachodniego

Powrót do listy »

Więcej artykułów