Strona główna » Wiadomości » Prawo i podatki » Dane na wyciągnięcie ręki. KAS udostępni listę płatników VAT

Dane na wyciągnięcie ręki. KAS udostępni listę płatników VATNowe sankcje oraz pełna jawność danych i potencjalnych partnerów biznesowych - na takie zmiany muszą przygotować się przedsiębiorcy płacący podatek VAT.

Artykuł opracowany przez:

Krajowa Administracja Skarbowa już wkrótce udostępni prowadzoną przez siebie tzw. białą listę podatników VAT. Celem takich rozwiązań jest ułatwienie przedsiębiorcom weryfikację potencjalnych partnerów biznesowych czy też kotrahentów. Dostęp do zestawienia płatników ma być bezpłatny, a wykaz będzie prowadzony i aktualizowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Dostęp do listy ma być dostępny ponadto dzięki systemowi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W zestawieniu znajdą się dane wszystkich płatników VAT, nawet tych, którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników oraz ci, którzy zostali jako płatnicy VAT przywróceni. Lista obejmie także przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku od towarów i usług. Ministerstwo tłumaczy, że stworzenie jednej wspólnej listy usystematyzuje kwestię i pozwoli na szybkie wyszukanie danych o podmiotach zawartych w wykazie. 

Rejestr obejmie wiele informacji, w tym historię rejestracji kontrahentów do celów VAT, obejmującą okres 5 lat wstecz, a także dostęp do rachunków bankowych potencjalnych partnerów biznesowych. Nowelizacja nakazuje także dokonywania płatności na rachunek zawarty na liście. W przeciwnym razie podmiot gospodarczy musi liczyć się z sankcjami karno-skarbowymi. Założono również odpowiedzialność solidarną nabywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty w wykazie, ale tylko do kwoty podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Regulacje te będą dotyczyły wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. 

Opublikowano: 2019-03-14

Artykuł opracowany we współpracy z:

  • PLUSY dla BIZNESU

    Portal Gospodarczy, Branżowy Katalog Firm, Platforma Informacyjna Subregionu Zachodniego

Powrót do listy »

Więcej artykułów